Fondy d.s.s.   |   Investičné stratégie   |   Investovanie d.s.s.   |   Odplata

Legislatívne zmeny od 1. 1. 2013


Hlavnými zmenami účinnými od 1. januára 2013 sú:

 • V názve dôchodkového fondu musí byť uvedené, či ide o garantovaný alebo negarantovaný dôchodkový fond.
 • Povinná tvorba už len dvoch fondov (akciový negarantovaný dôchodkový fond a dlhopisový garantovaný dôchodkový fond).
 • Možnosť tvorby aj ďalších dôchodkových fondov.
 • Zrušený automatický vstup prvopoistencov do II. piliera.
 • Možnosť vstupu pre všetkých mladých prvopositencov do 35 rokov do II. piliera.
 • Zmeny týkajúce sa odplát pre DDS.
 • Zavedenie dobrovoľných príspevkov, daňovo zvýhodnených do 2 %.
 • Automatický presun všetkých klientov, ktorí neodošlú správcovi "Návratku", do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu k 30. 4. 2013.
 • Povinnosť uverejňovať ratingové stupne dlhopisov v negarantovaných fondoch.
 • Zrušená povinnosť denne porovnávať výkonnosť voči benchmarku pre zmiešaný, akciový a indexový dôchodkový fond.
 • V novom zákone 461/2003 Z.z. o Sociálnom poistení sa poplatok Sociálnej poisťovne znižuje z 0,50 % na 0,25 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

<<zákony na stiahnutie>>

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár