Príspevky   |   Vstup a výstup z II. piliera   |   Osobný dôchodkový účet   |   Štatúty

Legislatívne zmeny od 1. 9. 2012


Hlavnými zmenami účinnými od 1. septembra 2012 sú:

  • Zníženie výšky príspevkov do II. piliera z pôvodnách 9 % na 4 % z vymeriavaceiho základu, zmena je platná do roku 2017, od kedy by sa mali príspevky do II. piliera pomaly zvyšovať; možnosť poukazovať dobrovoľné príspevky do II. piliera vo výške 2 %.
  • Otvorenie II. piliera pre výstup a vstup od 1. Septembra 2012 do 31. Januára 2013; na sporiteľov, ktorí sa rozhodnú vystúpiť sa bude pozerať ako  keby nikdy neboli v II. pilieri; zároveň však do II. piliera budú môcť vstúpiť tí, ktorí o to prejavia záujem.
  • Skrátenie doby na zaslanie ročného výpisu z osobného dôchodkového účtu vždy do 1 mesiaca od skončenia roka. V praxi to znamená, že výpis z osobného dôchodkového účtu, kde sú zaznamenané všetky pohyby na sporiteľovom účte (plusové aj mínusové), za rok 2013 obrdží poštou do konca januára 2014. V roku 2013 zasiela dôchodková správcovská spoločnosť výpis z osobného dôchodkového účtu ešte podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2012.
  • Správcovské spoločnosti mali povinnosť zosúladiť do konca septembra 2012 štatúty dôchodkových fondov so zákonom účinným od 1. apríla 2012. To znamená, že sporitelia by do rúk dostali nové informácie o tom, aká je investičná stratégia fondu, aký je jeho rizikový profil a podobne. Minimálne v akciovom dôchodkovom fonde by museli správcovia začať dokupovať rizikovejšie akciové tituly. Povinnosť bola správcom odložená o ďalší rok, t.j. do 30. septembra 2013.

 <<zákony na stiahnutie>>

 

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár