Výpis z účtu: konzervatívny sporiteľ


Číslo ODÚ
 
Meno a priezvisko sporiteľa
Jozef Presný
Dátum narodenia
12.12.1991
Dátum zriadenia
1. 4. 2012
Trvalý pobyt sporiteľa
Horná streda 191, Slovensko

Dátum aktualizácie údajov na osobnom dôchodkovom účte 14. 9. 2017
Celková hodnota úspor sporiteľa 5891,53 €
Celková suma príspevkov sporiteľa 5549,81 €
Individuálna výkonnosť úspor sporiteľa 6,16 %
Individuálne maximálne riziko úspor sporiteľa 0 %

Názov dôchodkového fondu 1 Dlhopisový, d.f.
Pomer sporenia v dôchodkovom fonde 1 100 %
Počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu 1
138741,79
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu 1
0,042464 €
Hodnota úspor v dôchodkovom fonde 1
5891,53 €

Názov dôchodkového fondu 2 neexistuje
Pomer sporenia v dôchodkovom fonde 2
Počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu 2
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu 2
neexistuje
Hodnota úspor v dôchodkovom fonde 2

Štruktúra investícií          
Štruktúra investícií
Skratka
Podiel
Bežné účty, termínované vklady a úvery
BU
50,38 %
Nástroje peňažného trhu (štátne pokladničné poukážky)
NPT
0 %
Dlhopisy a dlhové cenné papiere
DLH
21,16 %
Akcie a ETFs
AKC
21,38 %
Podielové listy
PL
7,08 %
Ostatné finančné nástroje
OFN
0 %

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2016 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár