Výpis z účtu: asertívny sporiteľ


Číslo ODÚ
 
Meno a priezvisko sporiteľa
Jana Šťastná
Dátum narodenia
12.12.1991
Dátum zriadenia
1. 4. 2012
Trvalý pobyt sporiteľa
Horná streda 191, Slovensko

Dátum aktualizácie údajov na osobnom dôchodkovom účte 29. 12. 2017
Celková hodnota úspor sporiteľa 7065,67 €
Celková suma príspevkov sporiteľa 6038,83 €
Individuálna výkonnosť úspor sporiteľa 17 %
Individuálne maximálne riziko úspor sporiteľa -0,21 %

Názov dôchodkového fondu 1 Akciový, d.f.
Pomer sporenia v dôchodkovom fonde 1 100 %
Počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu 1
161394,02
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu 1
0,043779 €
Hodnota úspor v dôchodkovom fonde 1
7065,67 €

Názov dôchodkového fondu 2 neexistuje
Pomer sporenia v dôchodkovom fonde 2
Počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu 2
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu 2
neexistuje
Hodnota úspor v dôchodkovom fonde 2

Štruktúra investícií          
Štruktúra investícií
Skratka
Podiel
Bežné účty, termínované vklady a úvery
BU
50,37 %
Nástroje peňažného trhu (štátne pokladničné poukážky)
NPT
0 %
Dlhopisy a dlhové cenné papiere
DLH
20,12 %
Akcie a ETFs
AKC
29,5 %
Podielové listy
PL
0 %
Ostatné finančné nástroje
OFN
0 %

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár