Zmiešaný negarantovaný DF


Základné informácie o dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
ZMIEŠANÝ negarantovaný z.d.f.
Správca dôchodkového fondu
Virtuálna, d. s. s., a. s.
Dátum vytvorenia
1. 4. 2012
Počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky (v EUR)
0,036610
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu
1 % z výšky príspevku
Odplata za správu dôchodkového fondu
0,3 % ročne z čistej hodnoty majetku fondu
Odplata za zhodnotenie majetku
10 % z prekonaných historických maxím

 

Obdobie: 1 mesiac,   2 mesiace,   3 mesiace,   6 mesiacov,   1 rok,   2 roky,   5 rokov

Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky (v €)
Vývoj čistej hodnoty majetku dôchodkového fondu (v €)Investičná stratégia a výnosovo-rizikový profil dôchodkového fondu

Investičná stratégia
Investičným cieľom je využitie cenových pohybov na svetových finančných trhoch v prospech sporiteľa, bez nadmernej expozície voči riziku. Majetok v dôchodkovom fonde bude investovaný len do dlhopisových a peňažných investícií s ratingom v investičnom pásme a akciových investícií so zameraním na rast hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
Garancia nominálneho zhodnotenia
neexistuje
Rizikový profil dôchodkového fondu
stredný                 Porovnanie jednotlivých fondov
Porovnanie jednotlivých fondov
Referenčná hodnota dôchodkového fondu
1. dlhopisová a peňažná časť:
    a. 20 % - iBoxx € Overall
    (ISIN DE0009682716)
    b. 20 % - iBoxx $ Treasuries 7-10Y
    (ISIN GB00B05D1V12)
    b. 10 % - 12M swap EUR currency
    (Bloomberg Symbol EUSWE1:IND)
2. akciová časť:
    a. 15 % - EURO STOXX50
    (Bloomberg Symbol SX5E:IND)
    b. 15 % - S&P500 Index
    (Bloomberg Symbol SPX:IND)
    c. 10 % - MSCI Emerging Markets Index
    (Bloomberg Symbol MXEF:IND)
    d. 2 % - MSCI Japan Index
    (Bloomberg Symbol MXJP:IND)
    e. 3 % - MSCI Pacific Excluding Japan Index
    (Bloomberg Symbol MXPCJ:IND)
    f. 5 % - MSCI World Index
    (Bloomberg Symbol MXWO:IND)

 

Aktuálne údaje o dôchodkovom fonde

Dátum poslednej aktualizácie
29. 12. 2017
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,049373 €
Čistá hodnota majetku
1150499461,83 €
Aktuálna hodnota referenčnej hodnoty
0,052851 €

  

Výkonnosť dôchodkového fondu

Obdobie / Výkonnosť (v %)
ZMIEŠANÝ z.d.f.
Referenčné portfólio
1 mesiac
0,07 %
0,07 %
3 mesiace
1,56 %
2,09 %
6 mesiacov
2,12 %
3,07 %
1 rok
4,09 %
3,96 %
2 roky
7,31 %
9,96 %
3 roky
14,22 %
17 %
5 rokov
33,26 %
36,96 %
od vzniku
34,86 %
44,36 %

Výnos vs. riziko dôchodkového fondu

Obdobie
výnos
riziko
1 mesiac
0,07 %
-12,68 %
3 mesiace
1,56 %
-12,68 %
6 mesiacov
2,12 %
-12,68 %
1 rok
4,09 %
-12,68 %
2 roky
7,31 %
-12,68 %
3 roky
14,22 %
-12,68 %
5 rokov
33,26 %
-12,68 %
od vzniku
34,86 %
-12,68 %

 

Komentár portfólio manažéra

 

Štruktúra zloženia majetku dôchodkového fondu

Bežné účty, termínované vklady a úvery
2,65 %
Nástroje peňažného trhu (štátne pokladničné poukážky)
0 %
Dlhopisy a dlhové cenné papiere
9,76 %
Akcie a ETFs
87,58 %
Podielové listy
0 %
Ostatné finančné nástroje
0 %

 

Dokumenty, správy a výkazy

Štatút dôchodkového fondu
pdf-súbor (906 kB)
Informačný prospekt dôchodkového fondu
pdf-súbor (858 kB)
Mesačná správa dôchodkového fondu
pdf-súbor (193 kB)
Polročná správa o hospodárení 2013
súvaha: pdf-súbor (485 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (369 kB)
účtovná závierka: pdf-súbor (629 kB)
Ročná správa o hospodárení 2012
súvaha: pdf-súbor (413 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (437 kB)
Polročná správa o hospodárení 2012
súvaha: pdf-súbor (363 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (358 kB)
Archív dokumentovVýber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár