Dlhopisový garantovaný DF


Základné informácie o dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
DLHOPISOVÝ garantovaný d.d.f.
Správca dôchodkového fondu
Virtuálna, d. s. s., a. s.
Dátum vytvorenia
1. 4. 2012
Počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky (v EUR)
0,039429
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu
1 % z výšky príspevku
Odplata za správu dôchodkového fondu
0,3 % ročne z čistej hodnoty majetku fondu
Odplata za zhodnotenie majetku
10 % z prekonaných historických maxím

 

Obdobie: 1 mesiac,   2 mesiace,   3 mesiace,   6 mesiacov,   1 rok,   2 roky,   5 rokov

Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky (v €)Vývoj čistej hodnoty majetku dôchodkového fondu (v €)


Investičná stratégia a výnosovo-rizikový profil dôchodkového fondu

Investičná stratégia
Cieľom investovania je dosahovať stabilný výnos pri súčasnom maximálnom obmedzení rizika. Investičným cieľom je prioritne minimalizácia volatility hodnoty dôchodkovej jednotky prostredníctvom investovania majetku do peňažných a dlhopisových investícií s investičným ratingom.
Garancia nominálneho zhodnotenia
V dôchodkovom fonde sa uplatňujú garancie dosahovania nominálneho výnosu a dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dopĺňať majetok v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky podľa zákona.
Rizikový profil dôchodkového fondu
nízky                     Porovnanie jednotlivých fondov
Porovnanie jednotlivých fondov
Referenčná hodnota dôchodkového fondu
neexistuje

 

Aktuálne údaje o dôchodkovom fonde

Dátum poslednej aktualizácie
29. 12. 2017
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,042490 €
Čistá hodnota majetku
100910455,14 €
Aktuálna hodnota referenčnej hodnoty
neexistuje

  

Výkonnosť dôchodkového fondu

Obdobie / Výkonnosť (v %)
DLHOPISOVÝ d.d.f.
Referenčné portfólio
1 mesiac
-0,25 %
neexistuje
3 mesiace
0,16 %
neexistuje
6 mesiacov
0,18 %
neexistuje
1 rok
-0,1 %
neexistuje
2 roky
1 %
neexistuje
3 roky
2,04 %
neexistuje
5 rokov
6,82 %
neexistuje
od vzniku
7,76 %
neexistuje

Výnos vs. riziko dôchodkového fondu

Obdobie
výnos
riziko
1 mesiac
-0,25 %
-2,77 %
3 mesiace
0,16 %
-2,77 %
6 mesiacov
0,18 %
-2,77 %
1 rok
-0,1 %
-2,77 %
2 roky
1 %
-2,77 %
3 roky
2,04 %
-2,77%
5 rokov
6,82 %
-2,77 %
od vzniku
7,76 %
-2,77 %

 

Komentár portfólio manažéra

 

Štruktúra zloženia majetku dôchodkového fondu

Bežné účty, termínované vklady a úvery
40,09 %
Nástroje peňažného trhu (štátne pokladničné poukážky)
0 %
Dlhopisy a dlhové cenné papiere
18 %
Akcie a ETFs
41,91 %
Podielové listy
0 %
Ostatné finančné nástroje
0 %

 

Dokumenty, správy a výkazy

Štatút dôchodkového fondu
pdf-súbor (825 kB)
Informačný prospekt dôchodkového fondu
pdf-súbor (836 kB)
Mesačná správa dôchodkového fondu
pdf-súbor (187 kB)
Polročná správa o hospodárení 2013
súvaha: pdf-súbor (485 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (368 kB)
účtovná závierka: pdf-súbor (628 kB)
Ročná správa o hospodárení 2012
súvaha: pdf-súbor (403 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (388 kB)
Polročná správa o hospodárení 2012
súvaha: pdf-súbor (363 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (358 kB)
Archív dokumentovVýber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár