Indexový negarantovaný DF


Základné informácie o dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
INDEXOVÝ negarantovaný i.d.f.
Správca dôchodkového fondu
Virtuálna, d. s. s., a. s.
Dátum vytvorenia
1. 4. 2012
Počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky (v EUR)
0,033194
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu
1 % z výšky príspevku
Odplata za správu dôchodkového fondu
0,3 % ročne z čistej hodnoty majetku fondu
Odplata za zhodnotenie majetku
neexistuje

 

Obdobie: 1 mesiac,   2 mesiace,   3 mesiace,   6 mesiacov,   1 rok,   2 roky,   5 rokov

Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky (v €)
Vývoj čistej hodnoty majetku dôchodkového fondu (v €)Investičná stratégia a výnosovo-rizikový profil dôchodkového fondu

Investičná stratégia
kopírovanie (tracking) vývoja referenčnej hodnoty dôchodkového fondu (benchmarku)
Garancia nominálneho zhodnotenia
neexistuje
Rizikový profil dôchodkového fondu
vysoký                     Porovnanie jednotlivých fondov
Porovnanie jednotlivých fondov
Referenčná hodnota dôchodkového fondu
29 % - EURO STOXX50
(Bloomberg Symbol SX5E:IND)
29 % - S&P500 Index
(Bloomberg Symbol SPX:IND)
20 % - MSCI Emerging Markets Index
(Bloomberg Symbol MXEF:IND)
5 % - MSCI Japan Index
(Bloomberg Symbol MXJP:IND)
6 % - MSCI Pacific Excluding Japan Index
(Bloomberg Symbol MXPCJ:IND)
11 % - MSCI World Index
(Bloomberg Symbol MXWO:IND)

 

Aktuálne údaje o dôchodkovom fonde

Dátum poslednej aktualizácie
29. 12. 2017
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,056918 €
Čistá hodnota majetku
29768070,13 €
Aktuálna hodnota referenčnej hodnoty
0,057647 €

  

Výkonnosť dôchodkového fondu

Obdobie / Výkonnosť (v %)
INDEXOVÝ i.d.f.
Referenčné portfólio
1 mesiac
0,99 %
0,48 %
3 mesiace
3,72%
4,08%
6 mesiacov
5,27%
5,68%
1 rok
9,23%
8,12%
2 roky
15,94%
19,14%
3 roky
24,66%
27,9%
5 rokov
65,55%
67,44%
od vzniku
71,47%
73,67%

Výnos vs. riziko dôchodkového fondu

Obdobie
výnos
riziko
1 mesiac
0,99%
-19,34%
3 mesiace
3,72%
-19,34%
6 mesiacov
5,27%
-19,34%
1 rok
9,23%
-20,93%
2 roky
15,94%
-20,93%
3 roky
24,66%
-20,93%
5 rokov
65,55%
-20,93%
od vzniku
71,47%
-20,93%

 

Komentár portfólio manažéra

 

Štruktúra zloženia majetku dôchodkového fondu

Bežné účty, termínované vklady a úvery
3,4 %
Nástroje peňažného trhu (štátne pokladničné poukážky)
0 %
Dlhopisy a dlhové cenné papiere
0 %
Akcie a ETFs
96,6 %
Podielové listy
0 %
Ostatné finančné nástroje
0 %

 

Dokumenty, správy a výkazy

Štatút dôchodkového fondu
pdf-súbor (728 kB)
Informačný prospekt dôchodkového fondu
pdf-súbor (737 kB)
Mesačná správa dôchodkového fondu
pdf-súbor (189 kB)
Polročná správa o hospodárení 2013
súvaha: pdf-súbor (486 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (366 kB)
účtovná závierka: pdf-súbor (626 kB)
Ročná správa o hospodárení 2012
súvaha: pdf-súbor (395 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (533 kB)
Polročná správa o hospodárení 2012
súvaha: pdf-súbor (363 kB)
výkaz ziskov a strát: pdf-súbor (358 kB)
Archív dokumentovVýber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár