Opatrný sporiteľ


Opatrný sporiteľ je typ sporiteľa, ktorý dlho zvažuje, kam vloží svoje úspory. Jeho nerozhodnosť pramení z nedostatku vedomostí z oblasti investovania a strachu zo straty.

Váš socioekonomický status naznačuje, že máte stredné vzdelanie a o oblasť investovania sa nezaujímate. Váš príjem je niekde pod priemerom alebo od odchodu do dôchodku Vás nedelí viac ako 20 rokov.

Komplexnejšie finančné nástroje sú Vám cudzie a investovanie je pre Vás relatívne nezaujímavou oblasťou.

Keďže dlho zvažujete investičné možnosti, niekedy Vám dobrá investičná príležitosť unikne a to Vás mrzí. Očakávate zhodnotenie kapitálu, no požadujete nízke riziko.

Výnosy, ktoré môžu priniesť akcie, Vás lákajú, avšak bojíte sa, že rozhodnutie urobíte v nesprávny okamih. Preferujete zároveň relatívne bezpečnejšie dlhopisy, avšak niekedy máte pocit, že výnos je prinízky.

Vaša nerozhodnosť a pasívny prístup k sporeniu Vás podnietil k rozloženiu úspor medzi dva dôchodkové fondy: Dlhopisový dôchodkový fond a Akciový dôchodkový fond.

 

VSTÚPIŤ do Osobného dôchodkového účtu

 

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár