Asertívny sporiteľ


Ako asertívny sporiteľ chápete vzťah rizika a výnosu v čase.

Ste relatívne mladý človek, maximálne v strednom veku, pričom máte adekvátne vzdelanie a tomu zodpovedajúci príjem na úrovni priemeru v národnom hospodárstve.

Patríte k odvážnejšej časti investorského spektra a viete, že ak máte dosiahnuť vyšší výnos, musíte riskovať a akceptovať aj výkyvy na finančnom trhu. Ste ochotný znášať dočasnú stratu, avšak nesmie zasiahnuť výraznejšiu časť Vašich úspor.

Vašim hlavným cieľom je reálne zhodnotiť svoje úspory. Ste typ investora, pre ktorého je z dlhodobého hľadiska vhodná celoživotná investičná stratégia.

Nesiete zodpovednosť za svoju rodinu a väčšia časť Vášho príjmu je použitá na spotrebu. Preto v tejto oblasti preferujete dlhodobú stabilnejšiu akumuláciu úspor pred agresívnym rastom.

V systéme starobného dôchodkového sporenia alokujete svoje úspory do Akciového dôchodkového fondu.

 

VSTÚPIŤ do Osobného dôchodkového účtu

 

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár