Prínosy pre sporiteľov a širokú verejnosť   |   Prínosy pre vzdelávacie organizácie (stredné a vysoké školy)   |   Prínosy pre výskumnú komunitu   |   Prínosy pre tvorcov legislatívy a regulátora

Prínosy pre tvorcov legislatívy a regulátora


Kontinuálnym hodnotením úrovne efektívnosti fungovania systému a analýzou výkonnosti dôchodkových fondov bude možné tvorcom legislatívy a regulátorom poskytovať odborné podklady pre zamýšľané legislatívne opatrenia.

Aplikovaním požiadaviek zamýšľanej zmeny legislatívy zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude možné v reálnom čase hodnotiť potenciálne dopady navrhovaných legislatívnych opatrení na správanie sa správcov a zároveň na správanie sa sporiteľov v systéme.

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár