Prínosy pre sporiteľov a širokú verejnosť   |   Prínosy pre vzdelávacie organizácie (stredné a vysoké školy)   |   Prínosy pre výskumnú komunitu   |   Prínosy pre tvorcov legislatívy a regulátora

Prínosy pre výskumnú komunitu


  1. Otvorenosťou realizácie aplikovaného výskumu sa zvýši prepojenosť výskumných tímov rôznych výskumných pracovísk nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, čo bude mať synergický efekt pri zvyšovaní vedecko-výskumného potenciálu a schopnosti zapojiť výskumné tímy do riešenia medzinárodných projektov orientovaných na oblasť kapitalizačných pilierov (defined contribution) dôchodkových systémov.
  2. Osobitným prínosom bude možnosť napojiť ďalšie výskumné tímy do prostredia fungovania „Virtuálnej, d.s.s., a.s.“ a testovať tak iné výskumné otázky a obchodné stratégie pri riadení investícií v dôchodkových fondoch.
  3. Vďaka výsledkom aplikovaného výskumu v oblasti hodnotenia efektívnosti fungovania dôchodkových správcovských spoločností a efektívnosti správy úspor bude možné rozširovať poznatkovú základňu a otvárať tak nové oblasti výskumu v problematike kapitalizačných pilierov dôchodkových systémov.
  4. Otvorením metodológie výskumu bude možné zvýšiť kvalitu výstupov výskumu najmä vďaka otvorenej odbornej oponentúry prevádzky „Virtuálnej, d.s.s., a.s.“ a spôsobu realizácie obchodnej stratégie pri riadení investícií v dôchodkových fondoch „Virtuálnej, d.s.s., a.s.“.

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár