Prínosy pre sporiteľov a širokú verejnosť   |   Prínosy pre vzdelávacie organizácie (stredné a vysoké školy)   |   Prínosy pre výskumnú komunitu   |   Prínosy pre tvorcov legislatívy a regulátora

Prínosy pre vzdelávacie organizácie (stredné a vysoké školy)


  1. Pre stredné školy bude prínos najmä v možnosti využívať webové sídlo „Virtuálnej, d.s.s., a.s.“ na edukačné účely v predmetoch, akými sú matematika, náuka o spoločnosti, ekonomika a financie, čo zvýši finančnú gramotnosť predproduktívneho obyvateľstva a zabezpečí racionalitu rozhodovania o spôsobe sporenia na dôchodok z dlhodobého hľadiska.
  2. Pre vysoké školy zamerané na ekonomické a finančné vedné odbory budú výsledky aplikovaného výskumu z projektu slúžiť najmä v pedagogickom procese v predmetoch orientovaných na ekonomicko-finančnú analýzu podniku, investovanie, kapitálové trhy, financie, finančné inžinierstvo a podobne.
  3. Pre vysoké školy zamerané na spoločensko-vedné odbory spojené s verejnou ekonómiou, verejnou politikou a sociálnym zabezpečením budú výsledky aplikovaného výskumu slúžiť ako vhodný interaktívny nástroj na vzdelávanie v predmetoch sociálneho zabezpečenia (dôchodkových systémov, sociálneho poistenia) a verejnej politiky.

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár