Prínosy pre sporiteľov a širokú verejnosť   |   Prínosy pre vzdelávacie organizácie (stredné a vysoké školy)   |   Prínosy pre výskumnú komunitu   |   Prínosy pre tvorcov legislatívy a regulátora

Prínosy pre sporiteľov a širokú verejnosť


  1. Zvýšenie povedomia v oblastí investovania, správy úspor a financií so zameraním na pochopenie prínosov a rizik spojených so sporením v II. pilieri.
  2. Lepšie rozhodovanie o spôsobe sporenia na dôchodok a zvýšenie aktívneho prístupu sporiteľov k správe vlastných úspor.
  3. Pochopenie spôsobu správy úspor dôchodkových správcovských spoločností, čím sporiteľ získa prehľad akým spôsobom jednotlivé správcovské spoločnosti pristupujú k správe úspor sporiteľov.
  4. Interaktívne vzdelávanie prostredníctvom webového sídla so zameraním na zvýšenie investičnej gramotnosti a poznania systému starobného dôchodkového sporenia.
  5. Pravidelné porovnávanie výkonnosti s ostatnými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.
  6. Možnosť sledovania a porovnávania jednotlivých dôchodkových správcovských spoločností na základe ich efektívnosti hospodárenia.

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár