Prínosy pre sporiteľov a širokú verejnosť   |   Prínosy pre vzdelávacie organizácie (stredné a vysoké školy)   |   Prínosy pre výskumnú komunitu   |   Prínosy pre tvorcov legislatívy a regulátora

Prínosy projektu


Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d. s. s., a. s.“, v sebe kombinuje päť modulov:

Modul A - Hospodárenie a účtovníctvo "Virtuálnej, d. s. s., a. s.",

Modul B - Riadenie investícií v štyroch dôchodkových fondoch (dlhopisový, zmiešaný, akciový, indexový),

Modul C - Výkazníctvo (vykazovanie obchodov a majetku na dennej báze, mesačné, polročné a ročné správy v súlade s platnou legislatívou),

Modul D - Správa webového sídla "Virtuálnej, d. s. s., a. s.",

Modul E - Vzdelávanie.

 

Každý modul prispieva k vytváraniu prínosov nielen pre zadávateľa projektu, ale aj pre odbornú a širokú verejnosť. Autor projektu bude pravidelne spracovávať priebežné výskumné správy. Zároveň sa počas projektu podávajú každoročne ročné správy, ktoré sumarizujú dosiahnuté ciele, hodnotia efektívnosť fungovania virtuálnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výkonnosť spravovaných dôchodkových fondov podľa obsahových modulov.

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár