Ciele projektu 


Hlavným výskumným cieľom projektu je zvýšiť transparentnosť a informovanosť verejnosti o efektívnosti fungovania dôchodkových správcovských spoločností prostredníctvom prevádzky virtuálnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poskytnúť včasné odborné podklady pre tvorbu legislatívy a reguláciu systému. Tento výskumný cieľ je zhmotnený vo vývoji webovej aplikácie, prostredníctvom ktorej bude prevádzkovaná virtuálna dôchodková správcovská spoločnosť pod názvom "Virtuálna, d.s.s., a.s.".

Na dosiahnutie tohto cieľa sa stanovujú čiastkové ciele aplikovaného výskumu:

  1. vývoj webovej aplikácie „Virtuálnej, d. s. s., a. s.“, založenej na prepojení databáz údajov a interaktívnom sprístupnení výsledkov hospodárenia a správy dôchodkových fondov prostredníctvom prevádzky. Aplikácia, na ktorej bude postavená údajová základňa pre virtuálnu správu dôchodkových fondov ako aj virtuálne hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti, bude prevádzkovaná v súlade s platnou legislatívou, čo znamená, že umožní verejnosti prístup k údajom o virtuálnych dôchodkových fondoch spravovaných za čo najreálnejších trhových a prevádzkových podmienok,
  2. zvyšovať informovanosť verejnosti o systému starobného dôchodkového sporenia, o jeho prínosoch a rizikách, o efektívnosti fungovania dôchodkových správcovských spoločností a efektívnosti prevádzkovaných dôchodkových fondov prostredníctvom vzdelávacieho modulu, s cieľom zvýšiť poznanie sporiteľov a zároveň zvýšiť ich aktívny prístup k správe vlastných úspor,
  3. poskytovať včasné odborné podklady pre zamýšľané zmeny v legislatíve upravujúcej systém starobného dôchodkového sporenia z pohľadu dôchodkových správcovských spoločností a z pohľadu sporiteľov.

 

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár