Agresívny aktívny sporiteľ


V rámci populácie patríte k najmenej zastúpenej skupine sporiteľov s najvyššou akceptáciou finančných rizík.

Ste relatívne mladý sporiteľ s nadpriemerným príjmom a vyšším vzdelaním. Vaša práca Vám zabezpečuje dostatočnú finančnú zábezpeku a preto si môžete dovoliť riskovať tento typ úspor.

Máte zakúpené aj iné finančné produkty, ktoré Vás majú zabezpečiť pre prípad staroby a systém starobného dôchodkového sporenia nie je a ani nebude Vašim dominantným príjmom v starobe.

Ste ochotný podstúpiť najvyššie  finančné riziká, aby ste krátkodobo dosahovali čo najvyšší možný výnos s cieľom agresívneho budovania kapitálu. Akumulácia majetku je pre vás dôležitejšia ako jeho bezpečnosť.

Ste pripravený na výrazné a niekedy dlhotrvajúce prepady hodnoty investície. Mali by ste veľmi dobre poznať vysoko-rizikové nástroje finančného trhu.

V II. pilieri preberáte zodpovednosť za tvorbu vlastnej investičnej stratégie a aktívne si riadite úspory medzi Dlhopisovým dôchodkovým fondom a Indexovým dôchodkovým fondom.

 

VSTÚPIŤ do Osobného dôchodkového účtu

 

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár