Úvod


Súčasná situácia na trhu starobného dôchodkového sporenia vyvoláva množstvo otázok ohľadne adekvátnej a efektívnej správy úspor sporiteľov. Správu  úspor v II. pilieri  majú na starosti dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré sú v dnešnej dobe značne limitované legislatívou.


Preto sme sa rozhodli objasniť fungovanie investovania v dôchodkových fondoch, vyvrátiť niektoré mýty a zodpovedať mnoho otázok ohľadom sporenia v II. dôchodkovom pilieri.

 

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d. s. s., a. s.“ má za cieľ riešiť načrtnuté odborné a praktické otázky v dvoch oblastiach.

1. Prvou oblasťou je zvýšenie transparentnosti a informovanosti o poskytovaných službách dôchodkovými správcovskými spoločnosťami na odbornej báze pre odbornú, ale aj širokú verejnosť.

2. Druhou oblasťou je poskytovanie včasných odborných dopadových štúdií zmien regulácie kapitalizačného piliera testovaných na reálnych podmienkach, ktoré budú na problém nazerať nielen z pohľadu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ale aj z pohľadu sporiteľa.


 

 


Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár